Izajasz 61:1-2, 10-11

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej.
Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów.


 1. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił:
  • Jezus, święty namaszczony przez Boga - Chrystus Zbawiciel (Mt 8:29; Mk 1:24; Mk 5:7; Łk 4:34)
  • Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli (Łk 4:17-27)
  • Ogłoszony przez proroków, przyszedł aby wypełnić doskonale wolę Ojca (Mt 2:17; Łk 4:21; Hbr 1:1-2)
  • W tych ostatnich dniach przemówił do nas Bóg poprzez Swego Syna (Hbr 1:1)
  • Jezus namaszczony na ofiarę baranek – przez Ojca (J 3:16), i przez tych którzy go rozpoznali (J 12:3)
 1. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;
 2. aby obwieszczać rok łaski Pańskiej:
  • Emmanuel, Bóg z nami: Jezus przyszedł, do nas, do tych, którzy się źle mają (Iz 7:16; Mt 1:23; Mt 9:12)
  • On jest dobrym pasterzem, który zranioną owcę przygarnie i opatrzy (J 10:11, 14)
  • Rozumie nasze cierpienie i odrzucenie, bo stał się jednym z nas (Hbr 4:15)
  • Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie (J 14:6)
 1. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty:
  • Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy (Łk 1:46-47)
  • Wielkie rzeczy uczynił m Wszechmocny, Święte jest Imię Jego (Łk 1:49)
  • Kto jest spragniony niech przyjdzie.. strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza (J 7:38)
  • Pan dał mi przejrzenie i przyodział mnie w swoje szaty zbawienia, bez niego byłem ślepy i nagi (Iz 61:10, Ap 3:17)
  • W jego sprawiedliwości jest moja sprawiedliwość, bo przyodział mnie w miłości swej doskonałej (Rz 3:26; Rz 4:6; Rz 8:33)
  • Miłość Twoja wspanialsza jest od wina (PnP 1:2)
 2. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów:
  • Słowo Pana jest doskonałe, jak zapowiedział, Jego zbawienie dosięgnie krańców ziemi (Ps 18:31; Ps 33:4; Iz 49:6)
  • Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony (Rz 10:11)
  • Zamieszkam z Nimi i będę chodził pośród nich, będę ich Bogiem a oni będą moim ludem (2 Kor 6:16)
  • Zbawienie moje będzie wieczne, a sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna (Iz 51:8)