Należy zauważyć, że greckie słowo τὸ ἔλεος, przetłumaczone w "Biblii Tysiąclecia" na język polski jako "łaska", może być również rozumiane jako "miłosierdzie". Do takiego tłumaczenia skłania się również ostatnie wydanie Wulgaty: "Quoniam in aeternum misericordia eius" Ps 136, Nova Vulgata, Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Ratione Habita Iussu Pauli Pp. VI Recognita Auctoritate Ioannis Pauli Pp. II Promulgata Editio Typica Altera.