Jeśli chodzi o parę pojęciową "eros" i "agape", por. Sanctorum Communio tegoż autora oraz A. Nygren, Eros und Agape (1930)