Joachim Jeremiasz pisząc w Teologicznym Słowniku Nowego Testamentu, Tom. 5-9 Edycja Gerharda Friedricha. tom. 10. Opracowany przez Ronalda Pitkina., edytorzy: Gerhard Kittel, Geoffrey William Bromiley i Gerhard Friedrich, (dostępny w wersji elektronicznej dzięki- Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964-c1976), 5:768. Zobacz również pismo Jamesa Charleswortha w Anchor Bible Dictionary says, "Jews did not think about diverse places, but only one and the same Paradise" - " Żydzi nie myśleli o różnych miejscach lecz tylko o jednym i tym samym Raju."