Por. kazania na temat psalmu 58, Prawo i sposób zemsty Boga, z 1937