W dalszej części odpowiemy sobie na pytanie, co stało się ze Świętym Miastem i z Rajem, wewnątrz miasta.