Przez to, mam na myśli, kanoniczne pisma Septuaginty