0
0
:
0
3
:
0
0

Regulamin sali modlitwy

Sala Modlitwy jest miejscem, w której chcemy celebrować Bożą Obecność. W związku z tym, prosimy o zachowanie następujących zasad:
  1. Podczas sesji modlitewnych prosimy o ograniczenie rozmów do koniecznego minimum
  2. Prosimy o niespożywanie żadnych posiłków - wyjątek stanowią dzieci
  3. Prosimy o niewnoszenie i niespożywanie żadnych napojów innych niż woda - wyjątek stanowią dzieci
  4. Prosimy nie używać i nie dotykać żadnych instrumentów i sprzętu AV znajdującego się na scenie
  5. Ze względów higienicznych, prosimy o nieściąganie obuwia
  6. Prosimy nie kłaść się na podłodze, sofie ani na krzesłach - sofa jest tylko dla matek z dziećmi i dzieci
  7. Zaplecze dostępne jest tylko i wyłącznie dla pracowników lub za zgodą personelu
  8. Wchodząc na Salę Modlitwy wyrażasz zgodę na możliwość zostania sfotografowanym lub sfilmowanym a materiał ten może zostać opublikowany w mediach