Bonhoeffer przyjmuje numerację (za Lutrem) według Septuaginty i Wulgaty