Urodził się 1 stycznia 1956 w Bytomiu-Bobrku w rodzinie robotniczej Waltera i Wandy z d. Mikosz.

Edukację rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej, a po jej ukończeniu w 1971 r. kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego również w Bytomiu-Bobrku, którą zwieńczył w 1975 roku egzamin dojrzałości.
W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie.

Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1981 w Opolu z rak bpa Alfonsa Nossola.
Jako neoprezbiter został skierowany na studia specjalistyczne z biblistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zwieńczone w 1990 roku ddoktoratem pt. "Idea Oblubieńca i Oblubienicy. Symbolika małżeńska Jahwe i Izraela w pismach prorockich". W 1986 roku został wykładowcą egzegezy Starego Testamentu oraz języka hebrajskiego i greckiego w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie.

Po utworzeniu w 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego został adiunktem w katedrze Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2002-2011 był redaktorem czasopisma "Scriptura Sacra. Studia biblijne".

Zmarł nagle 8 lutego 2012.