Cierpliwa praca Komisji "Wiara i Ustrój" doprowadziła do analogicznego poglądu, jaki VII Zebranie Ekumenicznej Rady Kościołów wyraziło w swojej wspomnianej deklaracji z Canberra (7-20 lutego 1991, por. Signs of the Spirit, Official Report, Seventh Assembly, WCC, Geneva 1991, s. 235-258), która została potwierdzona przez światową Konferencję Komisji "Wiara i Ustrój" w Santiago de Compostela (3-14 sierpnia 1993, por. Service d'information 85 [1994], 18-38).