Jan Paweł II, Encykl. Redemptoris missio, 18. Por. Adhort. Ecclesia in Asia, 17: «L'Osservatore Romano», 7 listopada 1999 r., s. 7. Królestwo jest tak nieoddzielne od Chrystusa, że w pewnym sensie utożsamia się z Nim (por. Orygenes, In Mt. Hom., 14, 7: PG 13, 1197; Tertulian, Adversus Marcionem, IV, 33, 8: CCL 1, 634)