Po polsku: "poza nami" (przyp. tł.). Na temat tych ważnych aspektów reformacyjnego ujęcia usprawiedliwienia por np. M. Lutra: Disputatio de homine (1536)