Stephen G. Dempster, Dominion and Dynasty (”Dominium i Dynastia”): Teologia Biblii Hebrajskiej (Downers Grove, Illinois, Inter Varsity Press: 2003), p 62. Zobacz również Beale str. 53, 73.