Cztery klasyczne atrybuty Kościoła (una, sancta, catholica et apostolica) zostały przyjęte na Soborze w Konstantynopolu (381) i weszły do symbolu niceo-konstantynopolskiego. Tłumaczenia reformacyjne słowo "katolicki" z reguły zastępują słowem "chrześcijański"