Oprócz przypisów, dla generalnego potwierdzenia koncepcji o kapłańskiej tożsamości i statusie Adama, zobacz T.Alexander, From Eden to the New Jerusalem, str. 25 ("Od Edenu do Nowego Jeruzalem")