Istnieje wiele sposobów identyfikowania i opisywania tęsknot ludzkiego serca. Te trzy stanowią ich podsumowanie, ale w żadnym stopniu nie są ani wyczerpujące, ani jedyne