W Księdze Jubileuszów zostało powiedziane o Enochu, że spalał kadzidło na górze w Edenie. (4:25)