Tamże, 9. Por. również modlitwę skierowaną do Boga, zapisaną w Didaché, 9, 4: SC 248, 176: «Niechaj Twój Kościół zgromadzi się ze wszystkich krańców świata w Twoim Królestwie», oraz tamże, 10, 5: SC 248, 180: «Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele (...) i uświęciwszy go zgromadź go razem z czterech stron świata w Twoim Królestwie, które mu przygotowałeś»