Por. Jr 45:5 ("Ty zaś chcesz szukać wielkich rzeczy dla siebie?"); fragment ten był dla Bonhoeffera bardzo ważny, w jego Biblii znajduje się tutaj wiele podkreśleń