W kanonicznych częściach Septuaginty znajdujemy to trzydzieści razy; sześć z nich odnosi się do Ogrodu Eden. Zobacz Rdz 2:8;13:10; Jl 2:3; Iz 51:3; Ez 28:13;31:8-9.