Por. tamże, 7. Zobacz także św. Ireneusz, który stwierdza, że w Kościele «została złożona wspólnota z Chrystusem, to jest Duch Święty» (Adversus haereses, III, 24, 1: SC 211, 472)