ŚWIATOWA KONFERENCJA KOMISJI "WIARA I USTRÓJ", Sprawozdanie II Sekcji, Santiago de Compostela (14 sierpnia 1993): Confessing the one faith to God's glory, 31, 2, Faith and Order Paper n. 166, WCC Geneva 1994, s. 243.