Ojców Kościoła można podzielić na trzy główne grupy:
 1. Ojcowie Apostolscy (uczniów apostołów Jezusa) - zaliczamy do nich
  • Klemensa Rzymskiego, który żył za czasów apostołów i który prawdopodobnie był też przez nich nauczany, przyjmując nauczanie i tradycję samych apostołów
  • Linusa wspomnianego w 2 Tm 4:21, stał się biskupem Rzymu po tym jak Piotr umarł śmiercią męczeńską, a Klemens przejął ten urząd po Linusie
  Nie istnieje jednak żadna piśmienna spuścizna Linusa, natomiast zachowały się teksty Klemensa Rzymskiego
 2. Ojcowie Przedsoborowi - po czasie Ojców Apostolskich, ale przed Soborem w Nicei w 325 r. Do grona Ojców Przedsoborowych zalicza się między innymi:
  • Ireneusza
  • Ignacego
  • Justyna Męczennika
 3. Ojcowie Posoborowi - po Soborze w Nicei w 325 r. Tutaj warto wymienić:
  • Augustyna - biskupa Hippony
  • Chryzostoma - nazywanego "złotoustym" ze względu na swoje wyśmienite zdolności oratorskie
  • Euzebiusza - spisał historię kościoła od czasów narodzin Jezusa do 324 r.
  • Hieronima - przetłumaczył Nowy Testament z Greki na Łacinę (Vulgatę)
  • Ambrożego - w dużej mierze przyczynił się do nawrócenia na chrześcijaństwo cesarza rzymskiego Konstantyna

Inne możliwe podziały:
Podział geograficzny:
Podział czasowy:
 1. okres apologetyczny
  • obrona chrześcijaństwa
  • apologeci - obrońcy
  • obrona wiary chrześcijan i ukazanie jej zgodności z wymaganiami rozumu.
  • opracowywali szczegółowe doktryny chrześcijańskie.
  • Sobór Nicejski (325 r.)na którym ustalono prawdy wiary (dogmaty chrześcijaństwa)
 2. okres systematyczny
  • rozwijanie całościowo doktryny chrześcijańskiej
  • tworzenie systemu myśli
  • systematycy - opracowywali w całości chrześcijański pogląd na świat

Lista bardziej znanych Ojców Kościoła: