To przeciwstawienie "duchowy" - "psychiczny" odpowiada Pawłowej opozycji pneuma (duch) i sarx (ciało). Chodzi o działanie, za którym stoi Duch Boży i Boża łaska, w przeciwieństwie do ukierunkowania ludzkiego działania i rozumowania na świat, który przeciwstawia się Bogu i Jego porządkowi. Ten zasadniczy obraz Pawłowej i reformacyjnej nauki o usprawiedliwieniu odsłonił (w inny sposób) długo przedtem Karl Barth, protestując przeciw "religii" w imię "objawienia". To stanowisko (z pewnymi zmianami) przejął też Bonhoeffer. Jego ukierunkowanie przeciw "psyche" - "sarx" nie oznacza stanowiska przeciw psychologii i psychoterapii, o ile rozumie się je jako nauki empiryczne. W bibliotece Bonhoeffera znajdowały się też m.in. książki C. G. Junga