Psalm 73:1, 23-25

Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca!
Lecz ja zawsze będę z Tobą.
Tyś ujął moją prawicę; prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mię na koniec do chwały:
Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia.


 1. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca:
 1. Lecz ja zawsze będę z Tobą: Tyś ujął moją prawicę:
 2. Prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mię na koniec do chwały:
  • Prowadzisz mnie swoją ścieżką odwieczną (Ps 139:24)
  • Ty sam jesteś drogą i prawdą i życiem (J 14:6)
  • Ty jesteś bramą dla owiec, kto wejdzie przez Ciebie ma życie wieczne (J 10:7-9)
  • Wielką nagrodę przygotowałeś dla tych, którzy wytrwają do końca (Łk 6:23, 35; Flp 3:14)
  • Niebo jest moją ojczyzną (Flp 3:20)
  • Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, co przygotowałeś dla nas (Iz 64:3; 1 Kor 2:9)
  • Będziemy Ciebie oglądać twarzą w twarz (1 Kor 13:12)
  • Objawimy się jako synowie boży (Rz 8:19; 1 J 3:2)
  • Przygotowałeś ucztę z najlepszych win i mięs (Iz 25:6-7)
  • Błogosławieni wezwani na ucztę godów baranka (Hbr 9:15; Ap 19:9)
 3. Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia:
  • Lepszy jeden dzień w Twym Domu (Ps 84:11)
  • Twoja obecność to wszystko, czego potrzebuję (Ps 84:11)
  • Ty poszedłeś do nieba, aby przygotować dla mnie mieszkanie (J 14:2)
  • Ojcze nasz, który jesteś w niebie (Mt 6:9)
  • Ty zapraszasz mnie na ucztę (Ap 19:9)
  • Twoja miłość jest lepsza niż wino (PnP 1:2)