Beale, TACM, str. 67; Również Ross, Hope of Glory, ("Nadzieja Chwały") str. 105-106