Przemówienie w katedrze w Canterbury (29 maja 1982), S: AAS 74 (1982), 922.