Jest to aluzja do tytułu popularnego wówczas kalendarza do wyrywania kartek