Jan Paweł II, Encykl. Redemptoris missio, 9. Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 846-847