W Finkenwalde, we wspólnocie, którą założył Bonhoeffer, obowiązywała zasada, że nie wolno było nic mówić o kandydacie podczas jego nieobecności, a jeżeli mimo to wydarzyła się jakaś rozmowa na jego temat, trzeba było zainteresowanemu o tym powiedzieć