David Mitchell, Psalm 150: The Psalms as Musical Worship [tłumaczenie własne]