Por. pieśń nr 154 ze śpiewnika ewangelickiego; strofa ta jest echem Ap 7:14: "opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili"