Por. Sobór Ekumeniczny Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, 4.