Jonathan Edwards, The Works of Jonathan Edwards, Volume 1 (Dzieła Jonathana Edwardsa, Tom 1, 238) Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2008. Cytat z A Treatise Concerning Religious Affections (Traktat o religijnych afektach), napisanego w 1746 r.