Sesja 5: Dana Candler - Przybliżenie tematyki oblubieńczej