Sesja 17: Wes Hall - Jak i dlaczego powinniśmy stanąć z Izraelem